Prvi patohistološki preparati u Veterinarskom specijalističkom institutu „Niš“

Nova laboratorija u Veterinarskom specijalističkom institutu Niš
July 28, 2018
Čestitamo na odbranjenoj specijalizaciji
July 5, 2019
Prikaži sve

Prvi patohistološki preparati u Veterinarskom specijalističkom institutu „Niš“

Od rađanja ideje o formiranju patohistološke laboratorije do trenutka kada su izrađeni prvi patohistološki preparati nije prošlo puno vremena. Uz nesebičnu pomoć eminentnih stručnjaka iz oblasti patologije i u saradnji sa Fakultetom veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, sredinom juna tekuće godine izradili smo prve patohistološke preparate, čijim su pregledom opisane patološke promena na ćelijskom nivou i postavljene prve patohistološke dijagnoze. Na mikroskopu za pregled patohistoloških preparata ugrađena je najsavremenija kamera, tako da uvek postoji mogućnost da se ključne promene trajno sačuvaju u elektronskom formatu.

Pokretanjem rada laboratorije za patohistološku dijagnostiku, rezultati ispitivanja našeg instituta biće potpuniji i potkrepljeni patohistološkom dijagnozom. Iz tog razloga se iskreno nadamo da će trud koji trenutno ulažemo doprineti lakšem i efikasnijem rešavanju mnogih do sada nerešivih slučajeva iz oblasti svakodnevne patološke prakse i da će Veterinarski specijalistički institut ,,Niš“ kroz ovu i druge značajne investicije doprineti unapređenju sveukupne veterinarske struke i nauke, primarno na našem području, a potom u celoj zemlji i šire.

U prilogu teksta prikazujemo nekoliko odabranih fotografija mikroskopskih promena u pojedinim tkivima i postavljene patohistološke dijagnoze.

U pitanju su mikroskopske promene na jetri jagnjeta obolelog od metiljavosti  (Dg: Distomatosis hepatis, HEx20). Jetra je bojena standardnim hematoksilin-eozin bojenjem, a mikroskopske promene se odlikuju nekrozom parenhima jetre, oštećenjem krvnih ogranaka i obiljem detritusa. Na istom preparatu, na većem uveličanju, prikazan je prelaz zdravog i nekrotičnog tkiva jetre (Dg: Necrosis hepatis, HEx40), a takođe je zabeležena i karakteristična proliferacija žučnog kanala sa okolnim reaktivnim infiltratom (Dg: Periholangitis, HEx40).

Takođe, prikazujemo i mikroskopske promene na plućima svinje koje se karakterišu hiperemijom i edemom (Dg: Hyperaemia et oedema pulmonum, HEx40) i slezinu odstreljene košute, u čijem tkivu se uočava obilje makrofaga ispunjenih pigmentom hemosiderinom poreklom iz hemoglobina eritrocita (Dg: Haemosiderosis lienis, HEx40).

Galerija slika

Distomatosis hepatis, HEx20

Necrosis hepatis, HEx40

Periholangitis, HEx40

Hyperaemia et oedema pulmonum, HEx40

Haemosiderosis lienis, HEx40

Comments are closed.