Opšti podaci

Opšti podaci

Opšti podaci

Naziv organizacije: Veterinarski specijalistički institut ’’Niš’’

Adresa: Dimitrija Tucovića 175, 18106 Niš

Opština: Niš - Palilula

Telefon: 018-4263-301

Telefon: 018-4291-209

Fax: 4264-467

E-mail: vsini@mts.rs

Matični broj: 7215304

Registarski broj (ID): 2028

Šifra delatnosti: 7500

Tekući račun: Komercijalna banka a.d. Beograd: 205-203564-11

Tekući račun: OTP banka: 275-0020224198583-59

PIB: 100501820

Evidentirani za PDV: 131534586