SISTEM KVALITETA I OBIM AKREDITACIJE

Rešenje o sertifikaciji

Veterinarski specijalistički institut "Niš" je od 2018. godine unapredio sistem menadžmenta kvaliteta time što je sa SRPS ISO standarda 9001:2008 prešao na SRPS ISO standard 9001:2015. Novi sertifikati, koji potvrđuju da je sistem menadžmenta instituta usaglašen sa SRPS ISO standardom 9001:2015 važe od 05.12.2020 do 04.12.2023. godine.

Obim akreditacije

Akreditacioni broj: 01-189

OBIM AKREDITACIJE

Akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti

Veterinarski specijalistički institut „Niš“

Sektor za laboratorijska ispitivanja

Niš, Ul. Dimitrija Tucovića 175

Standard

SRPS ISO/IEC 17025:2017

PUN OBIM AKREDITACIJE

SERTIFIKAT O AKREDITACIJI