Delatnost Instituta

Delatnost Instituta

Postojeća ovlašćenja

Na osnovu zakonskih propisa Veterinarski specijalistički institut „Niš“ ima ovlašćenja, ispunjava uslove i određen je da:

ᴥ učestvuje i pruža stručnu pomoć u oblasti sistematskog praćenja i dijagnostike bolesti i doprinosi sprečavanju pojave, otkrivanju, sprečavanju širenja, suzbijanju i iskorenjivanju bolesti;

ᴥ vrši laboratorijsku (bakteriološku, serološku, virusološku, parazitološku, hemijsku, biohemijsku i patološku) terensku i kliničku dijagnostiku;

ᴥ vrši laboratorijsko ispitivanje bezbednosti hrane životinjskog porekla;

ᴥ vrši laboratorijsko ispitivanje hrane za životinje;

ᴥ učestvuje u programima edukacije i osposobljavanja vlasnika i držalaca životinja u oblasti zaštite zdravlja i dobrobiti životinja;

ᴥ pruža stručnu pomoć u sprovođenju veštačkog osemenjavanja i suzbijanja neplodnosti životinja;

ᴥ vrši ispitivanje semena za veštačko osemenjavanje životinja, jajnih ćelija i oplođenih jajnih ćelija;

ᴥ vrši i druge poslove za koje je registrovan u Registru privrednih subjekata.

Rešenja za obavljanje delatnosti

1993 Rešenje da su ispunjeni propisani veterinarsko-sanitarni uslovi za promet lekova i pomoćnih lekovitih sredstava koji se upotrebljavaju u veterini na veliko. (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, broj 323-1822/92-05)

1993 Rešenje o ispunjavanju uslova za obavljanje analize kvaliteta stočne hrane. (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 320-07-01198/93-04)

1993 Rešenje broj 5/0-04-001/015 o određivanju koordinirajućih – referentnih laboratorija. Savezno ministarstvo za poljoprivredu

1995 Rešenje da Institut može da obavlja delatnost specijalističke veterinarske službe iz člana 40. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 323-01-2062-6/94-05)

1995 Rešenje o ispunjenosti uslova veterinarske službe za obavljanje određenih vrsta laboratorijskih ispitivanja. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 323-01-2062/94-05

1997 Rešenje o ispunjenosti propisanih uslova za uvoz i promet lekova, pomoćnih lekovitih i medicinskih sredstava koji se upotrebljavaju u veterini na veliko. Savezno Ministarstvo za poljoprivredu broj:6/0-06-049/97-001

1999 Rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti pakovanja hraniva, sirovina i dodataka hraniva. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 270-32000632/99-04

2000 Rešenje o ispunjenosti propisanih uslova u pogledu kadrova, prostorija i opreme za vršenje mikrobioloških analiza zdravstvene ispravnosti namirnica. Ministarstvo zdravlja Broj: 530-02-575/99-04

2002 Rešenje o ispunjenosti propisanih veterinarsko-sanitarnih uslova za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarstvu. Ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede RS broj: 323-07-713/2002-05

2005 Sertifikovan sistem upravljanja kvalitetom SRPS ISO 9001:2001 (YUQS, Reg.br. Q-0195)

2007 Akreditovan sektor za laboratorijska ispitivanja SRPS ISO/IEC 17025:2006 ( ATS, akreditacioni broj : 01-189 )

2008 Resertifikovan sistem upravljanja kvalitetom SRPS ISO 9001:2001 (YUQS, Reg.br. Q-518 IR)

2010 Sertifikovan sistem upravljuanja kvalitetom SRPS ISO 9001:2008 (YUQS, Reg.br. Q-0518/IR/028)

2011 Resertifikovan sistem upravljanja kvalitetom SRPS ISO 9001:2008 (YUQS, Reg.br. Q-0935-IIR)

2011 Reakreditovan sektor za laboratorijska ispitivanja SRPS ISO/IEC 17025:2006 ( ATS, akreditacioni broj : 01-189)

2014 Resertifikovan sistem upravljanja kvalitetom SRPS ISO 9001:2008 (YUQS, Reg.br. Q-1344-IIIR)

2014 Rešenje o ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje prometa lekova i medicinskih sredstava na veliko namenjenih upotrebi u veterinarskoj medicini. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 323-07-00273/2014-05

2014 Rešenje o upisu u Registar pravnih lica koji obavljaju veterinarsku delaltnost Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Uprava za veterinu broj: 323-07-00273/1/2014-05

2015 Rešenje o ispunjenosti uslvoa za obavljanje delatnosti spaljivanja sporednih proizvoda životinjskog porekla Kategorije 1. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine broj: 323-07-07480/2014-05

2016 Rešenje kojim se utvrđuje da Institut ispunjava uslove propisane u pogledu objekta, prostorija, opreme i uređaja koje mora da ispunjava veterinarski institut, za ispitivanja utvrđena u obimu akreditacije. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine broj: 323-06-02287/2016-05; 323-06-02287/2/2016-05 od 11.05.2016.; 323-06-02287/5/2016-05,323-06-02287/7/2016-05 od 22.12.2016.

2016 Rešenje o upisu u Registar pravnih lica/preduzetnika koji obavljaju veterinarsku delatnost Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine broj: 323-06-02287/3/2016-05 od 11.05.2016., 323-06-02287/4/2016-05 od 20.06.2016., 323-06-02287/6/2016-05 od 21.12.2016.