Nagrada za jedan od najboljih IPA projekata prekogranične saradnje u Republici Srbiji