July 31, 2020

Grad Niš ustupio na korišćenje Veterinarskom specijalističkom institutu „Niš“ Real time PCR aparat

June 5, 2020

Zahvalnica Vlade Republike Srbije

July 5, 2019

Čestitamo na odbranjenoj specijalizaciji

July 5, 2019

Čestitamo na odbranjenoj specijalizaciji

August 3, 2018

Prvi patohistološki preparati u Veterinarskom specijalističkom institutu „Niš“

July 28, 2018

Nova laboratorija u Veterinarskom specijalističkom institutu Niš

March 2, 2018

Potpisan ugovor o saradnji sa Fakultetom veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

September 15, 2017

Nagrade najboljim studentima i mladim istraživačima povodom Dana univerziteta u Beogradu

April 29, 2017

TV Prva “Plodovi dobre zemlje” Laboratorija za bakterijske zoonoze i molekularnu dijagnostiku Veterinarskog specijalističkog instituta Niš

April 17, 2017

Otvorena laboratorija za bakterijske zoonoze i molekulanu dijagnostiku u VSI “Niš”