Opšti podaci

Opšti podaci

Opšti podaci

Naziv organizacije: Veterinarski specijalistički institut ’’Niš’’

Adresa: Dimitrija Tucovića 175, 18106 Niš

Opština: Niš - Palilula

Telefon: 018-4263-301

Matični broj: 7215304

Registarski broj (ID): 2028

Šifra delatnosti: 7500

Tekući račun: Komercijalna banka a.d. Beograd: 205-203564-11

PIB: 100501820

Evidentirani za PDV: 131534586