Čestitamo na odbranjenoj specijalizaciji
July 5, 2019
Grad Niš ustupio na korišćenje Veterinarskom specijalističkom institutu „Niš“ Real time PCR aparat
July 31, 2020
Prikaži sve

Zahvalnica Vlade Republike Srbije

Na osnovu pruženog naučnog doprinosa u borbi protiv bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-Cov-2 tokom vanrednog stanja, Vlada Republike Srbije se zahvaljuje Veterinarskom specijalističkom institutu „Niš“ na solidarnosti i znanju koji su stavljeni na raspolaganje Republici Srbiji i njenim građanima.

Zaposleni u laboratoriji za molekularnu dijagnostiku i bakterijske zoonoze Veterinarskog specijalističkog instituta „Niš“ su u periodu od 01.04.2020. do 23.05.2020. godine izvršili analize utvrđivanja prisustva genoma virusa SARS CoV-2 na 14.321 uzorku, vodeći računa da rezultati ispitivanja budu dostavljeni naručiocima istog dana kada je izvršen prijem uzoraka.

Takođe, u periodu nakon proglašenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije Veterinarski specijalistički institut „Niš“ je učestvovao u dezinfekciji javnih površina i institucija od javnog značaja za funkcionisanje stanovništva u Nišu.

Comments are closed.