June 24, 2021

Priznanje Policijske uprave u Nišu

June 5, 2020

Zahvalnica Vlade Republike Srbije

July 5, 2019

Čestitamo na odbranjenoj specijalizaciji

July 5, 2019

Čestitamo na odbranjenoj specijalizaciji

August 3, 2018

Prvi patohistološki preparati u Veterinarskom specijalističkom institutu „Niš“

July 28, 2018

Nova laboratorija u Veterinarskom specijalističkom institutu Niš

March 2, 2018

Potpisan ugovor o saradnji sa Fakultetom veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

September 15, 2017

Nagrade najboljim studentima i mladim istraživačima povodom Dana univerziteta u Beogradu

April 29, 2017

TV Prva “Plodovi dobre zemlje” Laboratorija za bakterijske zoonoze i molekularnu dijagnostiku Veterinarskog specijalističkog instituta Niš

April 17, 2017

Otvorena laboratorija za bakterijske zoonoze i molekulanu dijagnostiku u VSI “Niš”