Priznanje Policijske uprave u Nišu
June 24, 2021
Obaveštenje korisnicima usluga o primeni novog Cenovnika usluga Veterinarskog specijalističkog instituta “Niš”
January 25, 2023
Prikaži sve

Objavljen rad Veterinarskog specijalističkog instituta „Niš“ u jednom od vodećih međunarodnih časopisa iz oblasti Veterinarskih nauka – Research in Veterinary Science, autor Spec. dr vet. Miloš Arsić i saradnici

Istraživači Veterinarskog specijalističkog instituta „Niš“ u saradnji sa istraživačima Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu, Veterinarskog specijalističkog instituta „Kraljevo“, Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije, Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i Naučnog instituta za prehrambene tehnologije „Novi Sad“ objavili su rezultate istraživanja pod nazivom „Risk factors and the overall characterization of Yersinia enterocolitica as an initial model of pathogen surveillance in the pig production system in Serbia“ (https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2022.08.007) u jednom od vodećih međunarodnih časopisa iz oblasti Veterinarskih nauka - Research in Veterinary Science.

Ovo je prvo sveobuhvatno istraživanje u vezi sa nalazom patogenih biotipova Y. enterocolitica u lancu proizvodnje mesa svinja u Srbiji, a dobijeni rezultati su ujedno i prvi dostupni podaci iz epidemiološke studije o Y. enterocolitica izolovane iz svinja na liniji klanja u Srbiji. Prema podacima Evropske agencije za bezbednost hrane (EFSA), ove bakterije su čest uzrok bolesti prenosive hranom, gde je kao vektor označeno meso svinja. S obzirom na činjenicu da je u Srbiji najzastupljenije meso svinja na trpezi domaćeg potrošača (izuzimajući pojedine regione), a zbog nedostataka podataka o Y. enterocolitica kod svinja u Srbiji, ova studija imala je za cilj utvrđivanje prevalencije kod svinja na klanici, istraživanje mogućih faktora rizika u fazama pre klanja i tokom samog klanja, karakterizaciju izolata u odnosu na bioserotip, prisustvo gena virulencije, genetski diverzitet i osetljivost na antimikrobne lekove. Ova studija nudi koristan uvid u faktore rizika koji ukazuju da razlike u sistemima upravljanja i primene principa dobre prakse mogu uticati na nalaz Y. enterocolitica na farmama. Utvrđivanje rizičnih faktora predstavlja važan alat za unapređenje kontrolih mera sa ciljem eliminacije ili smanjenja nalaza ovog patogenog mikroorganizma u lancu proizvodnje i potrošnje mesa svinja a sve u cilju očuvanja javnog zdravlja.

Comments are closed.