Potpisan ugovor o saradnji sa Fakultetom veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu