Otvorena laboratorija za bakterijske zoonoze i molekulanu dijagnostiku u VSI “Niš”