Akreditacija i sertifikacija Sektora za laboratorijska ispitivanja

bgrs logo
Contract Award Notice
October 20, 2014
Veterinarski Institut Nis
Supply of laboratory equipment Lot 3: Laboratory equipment, microbiology equipment, sample preparation, under project JIS One health
November 10, 2014
Prikaži sve

Akreditacija i sertifikacija Sektora za laboratorijska ispitivanja

Sertifikati Laboratorije

Akreditacija i sertifikacija Sektora za laboratorijska ispitivanjaInstitut je 2010. godine izvršio sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom po zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008. Novembra 2014. godine, Institut je resertifikovao sistem menadžmenta kvalitetom prema standarda SRPS ISO 9001:2008. Sektor za laboratorijska ispitivanja prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 akreditovan je juna 2007. godine. Početkom 2011. godine obnovljena je akreditacija Sektora za laboratorijska ispitivanja po zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Comments are closed.